Events

Recent corporate milestones and momentous occasions.

PROLINTAS DIIKTIRAF ANUGERAH KATEGORI EMAS DALAM AIGA 2022

PROLINTAS DIIKTIRAF ANUGERAH KATEGORI EMAS DALAM AIGA 2022
PROLINTAS menjadi syarikat pengendali lebuh raya pertama di Malaysia yang diiktiraf Anugerah Kategori Emas dalam Anugerah Integriti, Governans dan Antirasuah (AIGA) 2022.

Pengiktirafan daripada Institut Integriti Malaysia itu menjadi cerminan kredibiliti PROLINTAS selaku entiti korporat yang sentiasa memegang teguh nilai pentadbiran dan operasi yang beretika tinggi, telus dan penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola Pentadbiran Yang Baik.

#BreakTheCorruptionChain #PROLINTASIntegrity #IntegrityMatters #PROLINTASHighways