CSR

PROLINTAS menyokong program tuisyen pintar oleh Yayasan Pelajaran MARA

PROLINTAS menyokong program tuisyen pintar oleh Yayasan Pelajaran MARA

PROLINTAS menyokong program tuisyen secara percuma inisiatif Kementerian Pembangunan Luar Bandar (KPLB) yang dianjurkan oleh Yayasan Pelajaran MARA (YPM). Program ini membantu para pelajar luar bandar daripada keluarga berpendapatan rendah untuk belajar di pusat tuisyen dan mendapat bimbingan secara langsung daripada guru-guru bertauliah yang diakui oleh Pejabat Pendididkan Daerah (PPD).

Sokongan dana yang diberikan oleh PROLINTAS dalam menjayakan program berkonsepkan tanggungjawab sosial korporat ini merupakan komitmen syarikat di bawah agenda pendidikan.

#ProlintasHighways #AKLEH #GCE #LKSA #SILK #SUKE #DASH