CSR

Program Cerdik PROLINTAS

Program Cerdik PROLINTAS

Program Cerdik yang dianjurkan oleh PROLINTAS bertujuan mendidik dan memberi pengetahuan kepada para pelajar di peringkat sekolah rendah untuk berhadapan dengan konsep pengajaran dan pembelajaran norma baharu. Sebanyak enam sesi yang telah dijalankan dengan jayanya sejak November tahun lalu dan PROLINTAS berbesar hati menerima galakan serta maklum balas baik daripada ibu bapa atas penganjuran Program Cerdik.