Events

Recent corporate milestones and momentous occasions.

PROLINTAS Kaji Selidik Tahap Kepuasan Pengguna 2021

PROLINTAS Kaji Selidik Tahap Kepuasan Pengguna 2021

Kumpulan Syarikat PROLINTAS sedang menjalankan kaji selidik untuk mengukur tahap kepuasan pengguna terhadap kemudahan dan perkhidmatan di lebuhraya AKLEH, GCE, LKSA dan Kajang SILK.

Maklum balas anda akan membantu dalam menyediakan perkhidmatan lebuh raya berkualiti, cemerlang dan selamat.

Jom sertai kaji selidik ini secara atas talian melalui pautan https://www.surveymonkey.com/r/2G7PNQF atau imbas kod QR seperti tertera di poster.

Terima kasih.
Bahagian Komunikasi Korporat
Kumpulan Syarikat PROLINTAS